עומדים לצאת לפנסיה? שלב א'- איסוף מידע

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

מה כדאי לקחת בחשבון כדי לקבל את ההחלטות הנכונות לגבי הקצבאות, שיאפשרו לכם לחיות ללא דאגות

תכנון פנסיוני  נכון מתקיים לאורך כל שנות החיסכון הארוכות. בתכנון הפרישה אנחנו עומדים בפני מצב קיים ולכן נתייחס רק  להחלטות המתקבלות ערב היציאה לפנסיה.

החלטות אלו הן החלטות סופיות בהחלט. לאחר יישומן קשה או לא ניתן להתחרט ולבצע שינויים, ועל כן חובה לתכנן ולכלכל את הצעדים הנדרשים בתבונה ובזהירות ובדרך כלל רצוי מספר חודשים לפני הפרישה בפועל.

לצורך קבלת החלטות מושכלת נערך בשלושה שלבים:

  • היכרות ואיסוף מידע על מקורות הפנסיה השונים שברשות החוסך;
  • הבנת הצרכים הניצבים בפני הפורש ובני משפחתו:
  • בחירת הדרך המתאימה ביותר למימוש חסכונות אלו, לרבות תכנון מס.

פוליסות ביטוח ישנות (שנפתחו עד 2001)

צריך למפות את סוגי הכספים הצבורים בכל תוכנית (פיצויים, תגמולים, חיסכון עצמאי או חיסכון פרטי) ואת מקדם ההמרה לפנסיה, אם קיים, בתוכנית. סדר מימוש הכספים יהיה בדרך כלל מתוכנית בעלת מקדם נמוך לתוכנית בעלת מקדם גבוה.

יש לבחון אפשרות מימוש התוכניות כסכום חד-פעמי או כקצבה חודשית, בהתאם לסוג הפוליסה שמחזיק הפורש. לחלק מהפוליסות ההוניות יש אופציית קצבה ולחלק מפוליסות הקצבה יש זכות משיכת כספים כסכום חד-פעמי.

ככל הניתן רצוי לממש תוכניות ישנות כקצבה חודשית ולא כמשיכה חד-פעמית,  שכן לתוכניות הקצבה הישנות יש מקדם המרה טוב יותר משמעותית מהמקדמים הקיימים היום.

פוליסות עד שנת 1991 כללו הבטחת ריבית והצמדה למדד, ומכאן שגם הפנסיה המשולמת מהן צמודה למדד. זהו יתרון נוסף כשמממשים תוכניות אלו כקצבה חודשית.

קרנות פנסיה חדשות (נפתחו מ-1995)

עמיתים בקרנות אלה זכאים למשיכה של סכום חד-פעמי מהקרן מכספי פיצויים ו/או כספי תגמולים שנחסכו בקרן עד סוף שנת 1999.

יש לבדוק, בהתאם לתנאי הקרן במועד המימוש כפנסיה, מהו גובה הקצבה המתקבלת, מכיוון שמקדם ההמרה בקרן אינו קבוע ו/או מובטח. ניתן לבצע היוון חלקי או מלא של הפנסיה המתקבלת מהקרן.

יש לזכור שכל היוון מקטין את הפנסיה המשולמת לתקופה זמנית או לצמיתות, וכן שההיוון עלול לגרור תשלום מס.

קרנות פנסיה ותיקות (נפתחו עד 1995)

אם הפרישה לפנסיה מתרחשת במקביל לפרישה מעבודה, יש לבדוק זכאות להשלמת פיצויי פיטורים. בקרנות ותיקות חוסכים 6% לפיצויים ולא 8.33%. השלמה לחבות המלאה מתבצעת באמצעות קופה נפרדת או ישירות מהמעביד.

יש לבדוק את שיעור הפנסיה שנרכשה, ומהו השכר הקובע לפנסיה.

יש לפנות לקרן הפנסיה שלושה חודשים לפני המועד שבו רוצים להתחיל לקבל קצבה, מכיוון שזהו פרק הזמן הנדרש לקרן לבדיקת הזכאות ולביצוע התשלום.

גם בקרנות ותיקות קיימת אפשרות להיוון חלקי או מלא של הפנסיה.

יש לבדוק את המשמעות על הקצבה השוטפת ואת החבות במס על ההיוון.

פנסיה תקציבית

 יש לקבל את נתוני פנסיה אשר לה זכאי הפורש מהגוף המעסיק.

יש לבדוק זכאות למענקי פרישה, פדיון ימי מחלה וכל מענק פרישה אחר הנהוג במקום העבודה.

יש לשקול צורך וכדאיות היוון של חלק מהקצבה, בהתאם למגבלות הקיימות.

קופות גמל

יש לבדוק אלו כספים צבורים בקופה וניתנים למשיכה כסכום אחד (מוגדרים ככספי "תגמולים"), ואלו חייבים להיות מנוידים למוצר פנסיוני אחר שישלם פנסיה חודשית (מוגדרים "קופה לא משלמת לקצבה" ונצברו בדרך כלל החל מ-2008.(

אפשר בהחלט לעשות שימוש בכספים ההוניים בקופת הגמל לצורך רכישת קצבה נוספת. ייתכן אף שעדיף לפדות את כספי הקופה, ולהפקיד מחדש בתוכנית הקצבה החדשה משיקולי מס.

אין חובה למשוך כספי קופת גמל בזמן הפרישה לפנסיה. ניתן להמשיך לחסוך אותם בקופת הגמל לכל מועד עתידי.

קרנות השתלמות

קרנות השתלמות הן חסכון פיננסי לטווח בינוני (6 שנים). הרווחים הנצברים בקרנות קרנות ההשתלמות הן החיסכון היחידי שהרווחים בו אינם חייבים במס. לכן מומלץ וכדאי לשמור את כספי קרנות ההשתלמות למקרי חירום.

אין לראות בסקירה זו ובאמור בה ייעוץ פיננסי ו/או פנסיוני כהגדרתם בחוק. בכל מקרה, בטרם קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל הרישיון המתאים.

מבדיקה ראשונית נראה שישנה זכאות להטבות משמעותיות!

למיצוי מלא של הזכויות, אני מזמין אותך ליצור איתי קשר
או להירשם בטופס:

הפעם נראה שההטבה אינה רלוונטית עבורך

אך כל הכבוד שבדקת.

אם טרם מלאו לכם 62 לאשה 67 לגבר אתם מוזמנים לנסות שנית בעתיד.