דירה או פנסיה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

האם כדאי למכור את הדירה כדי לקבל קצבה? או האם כדאי לרכוש דירה מכספי חסכון פנסיוני הוני.

נניח שיש ברשותנו דירה שקיבלנו בירושה. שווי הדירה מיליון וחצי ₪ והיא מניבה לנו שכר דירה של 4,500 ₪ בחודש (תשואה מקובלת של 3%). האם כדאי להמיר את השכירות בקצבה חודשית ? כלומר למכור את הדירה להפקיד את הכסף ולקבל תשלום חודשי מקרן פנסיה.

בחשבון כלכלי קר (ללא טעמים אישיים) ובהנחה של תשואה זהה (כולל עלויות אחזקה ושיפוץ הדירה) כל האפשרויות יהיו די שקולות זו לזו הרי קרנות הפנסיה וחברות הביטוח גם הן מעריכות את תוחלת החיים וקובעות את התשואה הנדרשת.

התשובה כתמיד היא תמיד בעיני המתבונן ובהערכות שהוא עושה לגבי העתיד. ננסה לראות מה הם הגורמים המשפיעים שיסייעו לקבלת ההחלטה.  

מהי ההכנסה הנוספת הנדרשת?

בהנחה ואתה היום בגיל פרישה אתה כבר יודע מה ההכנסה שאתה צריך. מקורות ההכנסה שלך הם, ביטוח לאומי, חיסכון פנסיוני ככל וישנו, והכנסות נוספות בהם הכנסה מדירה.

במידה והכנסה מדירה כפי שהיא היום, 4,500 ש"ח, מספקת.  יתכן ואין צורך לעשות כעת דבר וניתן להמשיך ולקבל שכירות עד שתגיע לגיל שהחזקת הדירה תהפוך לעול, זאת בהנחה שהדירה תשמור על ערכה.

במידה והכנסה הזאת אינה מספקת ניתן לבחון האם קרן הפנסיה תייצר לנו קצבה הגבוהה יותר מהשכירות או לייצר אנונה מתקבולי מכירת הדירה.

לדוגמה קצבת זקנה מקרן פנסיה כללית – בניגוד לקרן הפנסיה המקיפה, קרן פנסיה כללית (קרן פנסיה משלימה) מאפשרת קבלת סכומים חד פעמיים והמרתם לקצבה חודשית. הקצבה תשולם לפורש לכל החיים ולבן זוגו אחריו.

חוסך בן 67 שיעביר 1,500 אלפי שקלים לקרן פנסיה כללית יקבל קצבה בגובה של 7,644 ש"ח לכל ימי חייו. במקרה של מוות, תקבל בת הזוג קצבה חודשית של 4,586 ש"ח לכל ימי חייה.

חשוב לזכור כי בקרן פנסיה לא משולמת יתרה ליורשים ולכן היא עדיפה רק במקרה של חיים ארוכים.

אפשרות נוספת היא לייצר אנונה – אנונה היא משיכה לשיעורין של הכספים, כלומר באפשרותך להפקיד את הכספים למוצר פיננסי ולמשוך בכל חודש סכום כספי עד שיגמרו הכספים בחיסכון.  

בניגוד לקצבה, אנונה אינה משולמת לכל החיים אלה לתקופה קצובה או עד שנגמר הכסף. בדוגמא שנתנו בהנחה של תשלום חודשי של 7,644 ₪ למשך 20 שנה, ותשלום שווה ערך לקצבת שארים של 4,586 ₪  ייגמר הכסף לאחר עשרים וארבע שנים ושלושה חודשים.

האם יש שיקולים נוספים שיש לקחת בחשבון?

בחישובים שעשינו ראינו כי קצבה מקרן הפנסיה או אנונה משלמות הכנסה גבוהה יותר מהשכירות החודשית אותה אתה מקבל כיום. האם ישנם שיקולים נוספים שיש לקחת בחשבון בטרם קבלת ההחלטה.

לדוגמה שיקולים רגשיים המתלווים למכירת הדירה. האם מדובר בדירה להשקעה שהגיע הזמן לממש או דירה מירושה שאותה קשה יותר רגשית לממש.  האם הדירה צפויה להניב הכנסה חודשית קבועה? האם היא צריכה שיפוץ? האם הפורש יכול לעמוד בחודשים ללא שכירות או לממן שיפוץ?

שיקולים אלו עשויים להשתנות מפורש לפורש ויש להביא אותם בחשבון בשיקולי הכדאיות.

האם הדירה או החיסכון הפנסיוני נלקחת בחשבון בשיקולי ההורשה?

שיקול נוסף שתופס משקל בישראל הוא שיקול ההורשה ומיקומה של הדירה כחלק מתכנון הפרישה.

קצבה מקרן הפנסיה תשולם לפורש לכל החיים וגם לבן זוגו אחריו. אך, בניגוד לדירה, את קרן הפנסיה לא ניתן להוריש.

הדירה שצפויה להכניס לנו תזרים הכנסות קבוע (פחות או יותר) תישאר בסופו של דבר כנכס בשווי לא ידוע (עשוי לעלות או לרדת) אותו ניתן להוריש.

את השאריות מהאנונה החודשית ניתן להוריש, אך הקרן תתקזז בהתאם לקצבה שנמשוך.

הטבלה שלפנינו מרכזת את כל אחת מהאפשרויות.

דירהאנונהקרן פנסיה
פורששכירות – 4,500 ₪אנונה – לפי דרישהקצבה חודשית – 7,644 ₪
יורשנכסיקבל את שארית הכספיםקצבה לבן זוג – 4,586 ₪

מבדיקה ראשונית נראה שישנה זכאות להטבות משמעותיות!

למיצוי מלא של הזכויות, אני מזמין אותך ליצור איתי קשר
או להירשם בטופס:

הפעם נראה שההטבה אינה רלוונטית עבורך

אך כל הכבוד שבדקת.

אם טרם מלאו לכם 62 לאשה 67 לגבר אתם מוזמנים לנסות שנית בעתיד.