פנסיה מוקדמת

ההבדל העיקרי בין פנסיה רגילה לפנסיה מוקדמת הוא גילו של הפנסיונר. פנסיה רגילה משולמת, בדרך כלל, למי שהגיע לגיל פרישה. גיל הפרישה הוא 67 שנים לגבר, 62 שנים לאישה, ויעלה בהדרגה ל-65 שנים. פנסיה מוקדמת משולמת למי שפורש בגיל צעיר יותר.

פנסיה מוקדמת ביוזמת/תשלום המעסיק

הזכות לפנסיה מוקדמת על-חשבון המעסיק אינה ניתנת לכל עובד, אלא רק במקרים מיוחדים, שאותם ניתן לחלק לשתי קטגוריות:

  • הפרישה לפנסיה מוקדמת מוצעת לעובד על-ידי מעסיקו, במסגרת תוכנית לפרישה מרצון. הצעה זו מופנית על-ידי המעסיק רק לעובדים שהוא חפץ בפרישתם והיא כמובן כדאית למעסיק.

בדיקת כדאיות הפרישה המוקדמת במקרה זה תלויה בתנאים המפורטים של הסכם הפרישה המוצע לעובד. עבור המעסיק כל מסלולי ההסכם המוצע שקולים זה לזה ויש לו אינטרס שהעובדים ינצלו את הסדר הפרישה המוצע, עבור העובד קיימים שני רובדי החלטה: א) האם לקבל את ההצעה, ב) באיזה מסלול לבחור. החלטות אלו הן אישיות עבור כל עובד ועובד לבדיקת כדאיות צור קשר

  • בעיסוקים מעטים, כגון הוראה, הזכות לפנסיה מוקדמת היא חלק מהסכמי העבודה הרגילים. תנאי המימוש של זכות זו מפורטים בהסכמי העבודה. במקרה זה משולמת הפנסיה על ידי המעסיק לשעבר. הפנסיה המוקדמת נמשכת עד למועד שבו יהיה הפורש זכאי לפנסיה מקרן הפנסיה. במועד זה תתחיל קרן הפנסיה לשלם את הפנסיה לפורש,  בהתאם לתנאיה, והמעסיק יחדל מכך.

פנסיה מוקדמת ביוזמת הפורש.

בהגיעו לגיל 60 רשאי עובד המבוטח בקרן פנסיה לפרוש פרישה מוקדמת,  ולהתחיל לקבל פנסיה מהקרן. פנסיה זו תהיה קטנה מזו שהייתה משולמת לו אילו פרש בהגיעו לגיל פרישה.

דרך זו אינה הדרך המיטבית ומביאה לקצבה נמוכה וחבות במס וביטוח לאומי. להתייעצות על הדרך האופטימלית עבורך לפרישה מוקדמת צור קשר.

האם הפנסיה חייבת בתשלום מס הכנסה ?

כן, גם פנסיה מוקדמת וגם פנסיה רגילה בגיל הפרישה מוגדרים "הכנסה מיגיעה אישית" וחייבים במס על פי אותם כללים של הכנסה משכר.

להבדיל מהטבות מס המגיעות לפורש בהגיעו לגיל הפרישה, לפורש פרישה מוקדמת לא מגיעות הטבות מס.

האם הפנסיה חייבת בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות?

פנסיה רגילה, כזו המשולמת לאחר שהפנסיונר הגיע לגיל פרישה, פטורה מדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. פנסיה מוקדמת חייבת בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות בשיעור נמוך אך במעט מזה שבו חייבת המשכורת.

החריג היחיד הוא, פנסיונרית בפנסיה מוקדמת שהיא אישה נשואה, שבעלה מבוטח בביטוח זקנה ושאירים והיא אינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית, פטורה מדמי ביטוח לאומי בגין הפנסיה המשולמת לה. די בכך שאחד מתנאים אלה אינו מתקיים כדי שהפנסיה תהיה חייבת בדמי ביטוח לאומי.

האם כמקבל פנסיה מוקדמת אהיה זכאי לדמי אבטלה?

ככל דורש עבודה שלשכת התעסוקה לא הצליחה למצוא לו עבודה מתאימה, גם מקבל פנסיה מוקדמת זכאי לדמי אבטלה, אלא שמדמי האבטלה שהוא זכאי להם מופחת סכום הפנסיה המוקדמת. דמי האבטלה המרביים הם בגובה השכר הממוצע במשק. אם הפנסיה שלך גבוהה מסכום זה, לא תקבל דמי אבטלה. כאשר הפנסיה שלך נמוכה מסכום זה, תקבל דמי אבטלה נמוכים למדי, עקב הפחתת הפנסיה מדמי האבטלה.

 

"ההכנה היא הכל. 

נח לא התחיל לבנות את התיבה כשהתחיל לרדת גשם".

מבדיקה ראשונית נראה שישנה זכאות להטבות משמעותיות!

למיצוי מלא של הזכויות, אני מזמין אותך ליצור איתי קשר
או להירשם בטופס:

הפעם נראה שההטבה אינה רלוונטית עבורך

אך כל הכבוד שבדקת.

אם טרם מלאו לכם 62 לאשה 67 לגבר אתם מוזמנים לנסות שנית בעתיד.